Regjeringen vil i år bruke 76 millioner kroner på å sikre friluftsområder for allmennheten. -Vi har prioritert tiltak som bedrer den faktiske situasjonen for friluftsliv og rekreasjon på viktige og lett tilgjengelige badeplasser og andre friarealer i strandsonen, sier statsminister Jens Stoltenberg. Listerregionen tilgodeses. Det samme gjør Nrk-eiendommen på Flekkerøya i Kristiansand som var aktuell som tomt for fritidsbolig for kronprinsparet og Vallehaugen i Lindesnes.

Direktoratet for naturforvaltning har etter regjeringsskiftet hittil gitt tilsagn om sikring av ca 100 nye områder for til sammen rundt 100 millioner kroner. Det er hittil i år gitt tilsagn om sikring og tilrettelegging av 42 nye områder for rundt 36 millioner kroner. Nye tilsagn på rundt 20 millioner vil bli gitt utover høsten.
I tillegg kommer en innsats på minst 10 millioner kroner til etablering av skjærgårdspark i Lyngdal, Farsund, Kvinesdal og Flekkefjord på Lister-kysten i år. Dette tiltaket sikrer minst 1500 dekar nye friarealer fordelt på et 30-talls områder som tilrettelegges naturvennlig.
Regjeringen vil fortsatt sikre at hensynet til allmenn bruksrett, friluftsliv og kulturminner blir ivaretatt når Forsvaret og Kystverket skal avvirke sin virksomhet på attraktive strandområder. Derfor kommer det også en innsats på ca. 10 mill kr. millioner kroner for å sikre 18 forsvarseiendommer som friluftsområder for allmennheten.
 - Friluftsliv er en kilde til glede og bedre folkehelse. Allemannsretten er den viktigste bærebjelken for at alle skal ha tilgang til naturen. Det er derfor viktig at denne ikke svekkes, sier statsministeren i en pressemelding.

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. juni 2007 | Skriv ut siden