Fylkeskommunen har nå i flere år satset på nullvisjonsprosjekter sammen med andre partnere rundt i Vest-Agder. Målet er null drepte og null varig skadde i trafikken. Et av prosjektene som har omfattet kommunene Farsund og Lyngdal ble startet opp for en periode på tre år i august 2003. En undersøkelse gjennomført av Agderforskning viste så gode resultater at prosjektet ble bestemt videreført frem til i sommer. Nå har fylkeskommunen og veivesenet vist interesse til å utvide prosjektet til å omfatte hele Listerregionen.

Det er allerede klart at Farsund og Lyngdal vil fortsette prosjektmedvirkningen. Sirdal og Kvinesdal har meldt at også de to kommunene blir med. Fylkessekretær Liv Skare Falkum i Trygg Trafikk Vest-Agder uttaler til Farsunds Avis at hun har håp om at også Flekkefjord og Hægebostad gir positiv tilbakemelding. Hun mener at dersom en skal få til noe på lokalt nivå så må kommunene innarbeide dette i rutinene.
Ivar Damman, som er prosjektleder for prosjektet i Lyngdal og Farsund, ser det også som viktig å få med alle kommunene. -Vi har mange felles veier og det er viktig å tenke trafikksikkerhet i de andre kommunene også. Nullvisjon har blitt opplevd positivt hos befolkningen. Mange av våre innspill har blitt godt mottatt og blitt forstått, sier han.

av Torkelsen, Jan H., publisert 26. juni 2007 | Skriv ut siden