I forbindelse med arbeidet som pågår med Nasjonal Transportplan for perioden 2010 til 2019 ber Vest- Agder fylkeskommune Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet gi høy prioritet til omtalen av de viktige funksjonene E134 har. Denne europaveistrekningen går mellom Drammen og Haugesund. I tillegg ønsker fylkeskommunen at planlagte nye tunneler over Røldal og Haukelifjell blir konkret omtalt og gitt en tidfestet realisering i planen. Det var hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø som i sist møte enstemmig besluttet at Vest-Agder fylkeskommune skal stille seg bak initiativet som er koordinert med Rogaland, Hordaland, Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud fylkeskommuner.

Fylkestinget behandlet i dag årsberetningen for 2010 for Stiftelsen Lindesnes Fyrmuseum. Fylkeskommunen samarbeider og gir årlig tilskudd til fyrmuseet. For 2010 ytet Vest-Agder fylkeskommune et tilskudd på 1,76 millioner kroner. I tillegg bidro fylkeskommunen med kompetanse, lønnsmidler og driftsmidler knyttet til utvikling av virksomheten tilsvarende ett årsverk. Dette var prissatt til 833 000 kroner. Dessuten mottok museet yterligere 125 000 kroner som tilskudd til sine bidrag inn i interreg-prosjektet Fremtidskyster. Stiftelsens budsjett for 2010 var på henimot 8,3 millioner kroner. Regnskapet viser et årsresultat på rundt 110 000 kroner. Stiftelsen har en egenkapital på henimot 1,4 millioner kroner.

av admin, publisert 15. juni 2007 | Skriv ut siden