Fylkesutvalget støttet i dag enstemmig et forslag om at det opprettes et nytt aksjeselskap innen kollektivtrafikk med kontor i Kristiansand. Det er Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune som i felleskap har utredet grunnlaget for etableringen av selskapet. Det nye selskapet, som har fått navnet Agder Kolletivtrafikk AS, forutsettes å overta den virksomheten som Vest-Agder Kollektivtrafikk nå driver i sin helhet. Opprettelsen av selskapet må godkjennes av fylkestinget og bystyret i Kristiansand.

av Torkelsen, Jan H., publisert 5. juni 2007 | Skriv ut siden