Bortelid i Åseral kommune er pekt ut som regionalt friluftsområde i Vest-Agder. Det foregår og planlegges en rivende utvikling på stedet. Nye leiligheter og hytter bygges ut i et stort tempo. Befolkningsmengden i området er i perioder betydelig. Trafikken til alpinanlegg, hotell, butikk og andre tilbuds- og serviceinstitusjoner er ofte meget stor. Behovet for å sikre myke trafikanter vokser. Det er bakgrunnen for at fylkestinget har besluttet at Vest- Agder fylkeskommune skal bidra med vel 2,3 millioner kroner for å bygge en gang/sykkelvei i området.

Utbyggingen av gang- og sykkelveien vil skje gjennom et spleiselag med Åseral kommune og det lokale næringslivet. Konkret omfatter byggeprosjektet en strekning langs fylkesvei 351 fra avkjørselen til Bortelid gard frem til toppen av Grunnevasshøgda. Samlet kostnad er på 6 millioner kroner.

av Torkelsen, Jan H., publisert 25. juni 2007 | Skriv ut siden