På forsommeren mottok samtlige husstander i Vest-Agder og grensekommunene: Iveland, Birkenes, Lillesand og Evje og Hornnes i Aust-Agder en Naturlos-brosjyre. Den inneholder invitasjon til mange forskjellige lærerike natur- og kulturvandringer i friluft og noen gjentas flere ganger. På vandringene blir en med en naturlos som ønsker å øke forståelsen for hvordan mennesket har brukt og påvirket naturen gjennom historien og i våre dager. Deltakelsen er gratis med mindre det ikke er markert noe annet i forbindelse med turbeskrivelsen i brosjyren. Programmet finner en også på www.naturlos.no

av Torkelsen, Jan H., publisert 29. juni 2007 | Skriv ut siden