Lindesnes kommune legger nå frem samfunnsdelen av kommuneplanen for perioden 2007-2018 til høring før vedtak i kommunestyret. Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø behandlet fylkeskommunens høringsuttalelse i dag. Utvalget viser til at kommunen står overfor store levekårsutfordringer som møtes på en konstruktiv måte gjennom planforslaget. Gjennom en ressurs- og verdibasert helsefremmende og forebyggende strategi viser Lindesnes kommune hvordan kommuneplanen blir et viktig virkemiddel i arbeidet for å bedre levekårene i kommunen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. juni 2007 | Skriv ut siden