Kommunene og fylkeskommunene skal være pådrivere i arbeidet med aktiv bruk av samfunnshensyn i offentlige anskaffelser og utformingen av et moderne samfunn i tråd med anerkjente menneskerettigheter. KS’ rolle er å sikre en helhetstenkning i virkemiddelbruken og støtte medlemmene i samordning og dokumentasjon.
KS behandlet saken i et sentralstyremøtet 23. mai, ogbesluttet blant annet: ”KS vil arbeide aktivt for å sikre en helhetstenkning i virkemiddelbruken slik at samfunnshensyn i anskaffelsesprosessen sammenfaller med andre nasjonale og lokale målsetninger. Av hensyn til forutsigbarhet for leverandørmarkedet, er det viktig å være tydelige på krav og forventninger.

av Torkelsen, Jan H., publisert 7. juni 2007 | Skriv ut siden