-Det vesentlige punktet er det som sier noe om størrelse og oppgaver for fremtidige regioner, bemerket ordfører Thor Jørgen Tjørhom, da formannskapet i Sirdal før helgen skulle uttale seg om Stortingsmelding nr 12 om regionreformen. Sirdals ønske er som tidligere - en region som består av Agderfylkene og Rogland med Sirdal midt imellom, skriver avisen Sirdølen. Vedtaket er i følge rådmann Kjell Arvid Berland, i tråd med det Sirdal kommune tidligere har ment.

av Torkelsen, Jan H., publisert 4. juni 2007 | Skriv ut siden