Fylkesordfører Thore Westermoen takket representantene for godt politisk arbeid og samarbeid gjennom de fire årene fylkestinget har bak seg. Han betegnet valgperioden som både viktig og god med mange saker som er løst. Han trakk frem regionreformen som det nå ser ut til
Ordfører Ivar Lindal og Lindesnes Trekkspillklubb
Ordfører Ivar Lindal og Lindesnes Trekkspillklubb var med å skape stemning under fylkestingets avslutningsarrangement
å bli en løsning for. Innen utdanning har en fått i gang bygging av en ny videregående skole på Tangen i Kristiansand og modernisering av flere andre skoler rundt i fylket. Fylkeskommunen bidrar til nytt teater og kulturhus i Kristiansand. I Lyngdal er Sørlandsbadet reist og i Lindesnes har en fått anlagt Spangereidskanalen, begge med fylkeskommunen som partner. Han viste også til en rekke veiprosjekter og det store partnerskapet knyttet til Listerpakken. Fylkeskommunen er sentral i bredbåndsutbyggingen på Agder. Det er laget og i gang planer på en rekke områder som blant annet energi, klima, reiseliv, næringsutvikling, innkjøp,  trafikksikkerhet og mye mer. I flere titalls regionale utviklingsprosjekter samarbeider fylkeskommunen kompetansemessig, økonomisk og politisk.
Fra representantene ble fylkesordføreren takket med både gode ord og gaver for innsatsen som leder av den politiske virksomheten.
Ut fra de valglistene som foreligger fra de 13 partiene som stiller til fylkestingsvalget er det sannsynlig at henimot halvparten av representantene vil bli skiftet ut.
Jo van der Eynden orienterer fylkestinget på Lindesnes Fyr
Jo van der Eynden orienterer fylkestinget om historie og utvikling omkring Lindesnes Fyr, Tusenårsstedet og de videre planene for området med hensyn til kystkultur, reiseliv og næring.

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. juni 2007 | Skriv ut siden