Styreleder Gaute Ubostad er svært tilfreds med måten publikum har tatt imot det nye Sørlandsbadet i Lyngdal på. Allerede etter at badet kun har vært i drift i fire og en halv måned har det vært vel 74 000 besøkende innenfor dørene. -Vi har kalkulert med rundt 90 000 besøkende på årsbasis så dette er veldig bra. Vi hadde regnet med en god start, men inntil nå er vi langt over det vi hadde regnet med, sier Ubostad.

Styrelederen mener at både Spangereidkanalen i Lindesnes som åpner i sommer og en ny strandpromenade som er anlagt mellom Rosfjord Strandhotell og Sørlandsbadet vil bety enda bedre forutsetninger for besøkende til badeanlegget. Spesielt peker han på strandpromenaden
Strandpromenade på Rosfjord i Lyngdal
Ny strandpromenade på Rosfjord i Lyngdal
som vil gjøre det langt enklere for hotellgjester og besøkende på campingplassen å ta turen innom badet. Dette medfører at Strandhotellet nå har nødvendige forutsetninger på plass for å utvide og oppruste hotellet, campingplassen og leilighetskompleksene.
Ringvirkningene av etableringen av Sørlandsbadet er svært positive også for andre i området. Fra flere næringsvirksomheter rapporteres det om gunstige effekter og økt optimisme.
-De fleste badeanleggene som er etablert har gått bra de første månedene. Det spesielle med Sørlandsbadet er at vi i tillegg til å trekke mange besøkende også har gått med overskudd. Det henger sammen med at vi har satset på et konsept som skal gi sikker drift. Vi har klart å få til en løsning med lave finansieringskostnader og samtidig ha et tilbudsinnhold som gjør at badet er attraktivt sju dager i uken, sier Ubostad. Han opplyser at det i siste møte i plan- og byggekomiteen ble klart at byggeprosjektet har gått i økonomisk balanse.
-Jeg er svært fornøyd med fylkeskommunen som partner i prosjektet. Fylkeskommunen har tilført prosjektet både omfattende verdifull kompetanse og en finansiell basis som har gitt trygghet og gode prosesser, sier Gaute Ubostad.
Storbassenget i Sørlandsbadet

av admin, publisert 20. juni 2007 | Skriv ut siden