Alle av de åtti tidligere arbeiderboligene i gruvesamfunnet er solgt til private. I tillegg er det reist rundt 75 private hytter i området og det er planer for å doble dette antallet i løpet av kort tid. Det ble åpnet et alpinanlegg i 2002 som kombineres med et flott preparert løypeanlegg inn i vakker natur.
Like før gruveaktiviteten ble nedlagt i 1973 ble det åpnet en opprustet skole, med svømmebasseng og gymnastikksal. Etter at gruvearbeiderne flyttet var det ingen skolebarn tilbake. Skolen ble derfor omgjort til leirskole. Den er fortsatt i drift som dette.
I dag er det ingen helårs fastboende på Knaben. Ordfører Odd Omdal opplyste for
Knaben-NSM-utvalget i gruven
Representanter fra hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø og administrasjonen i gruven på Knaben
hovedutvalget at det allikevel er flere som har beskjeftigelse i området. Mange entreprenører er med å opparbeide og bygge ut hytter og tilhørende infrastruktur. Det er aktivitet i leirskolen og fortsatt er landhandelen i daglig drift. En kombinert person- og godsrute sørger fortsatt for transport av personer og varer. Et kapell er i funksjon og i et tidligere administrasjonsbygg er det etablert et museum som presenterer Knabens historie.
Nå arbeides det med å utvikle en ordning med besøksgruve og istandsetting av et heisetårn som ligger over bakken. Gjennom dette vil besøkende få et inntrykk av virksomheten som har foregått. Det er også aktuelt å benytte lokaler til et museum som går mer inn på gruvevirksomheten. Krefter er også i sving for å restaurere et forsamlingshus som har innehold blant annet scene, kino, postkontor og mer. Fylkeskommunen deltar i deler av denne satsingen.

av admin, publisert 1. juni 2007 | Skriv ut siden