Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø går inn for at Vest- Agder fylkeskommune skal bidra med vel 2,3 millioner kroner i et spleiselag med Åseral kommune og lokalt næringsliv for å bygge gang/sykkelvei på Bortelid. Konkret omfatter prosjektet en strekning langs fylkesvei 351 fra avkjørselen til Bortelid gard frem til toppen av Grunnevasshøgda. Prosjektet har en samlet kostnad på 6 millioner kroner. Fylkestinget fatter det endelige vedtaket 18. juni.

Fylkestinget økte i april rammen som fylkeskommunen i år skal benytte til fylkesvegformål med 18.5 millioner kroner. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø besluttet i dag hvordan ekstramidlene skal benyttes. Det settes av 1,2 millioner kroner til fullfinansiering av en redusert utbygging av en gang- og sykkelveg på fylkesveg 455 i Marnardal. Videre benyttes 1,5 millioner kroner til inndekking av etterrapporterte utgifter på ferjedrift i Flekkefjord i 2010, mens de resterende 15,8 millioner kroner disponeres til økt drift og vedlikehold på fylkesvegnettet i 2011.

av admin, publisert 5. juni 2007 | Skriv ut siden