Det blir stadig flere lærlinger i videregående opplæring, skriver Statistisk sentralbyrå i en fersk statistikk. Fra høsten 2005 til 2006 steg antall lærlinger med ti prosent. Til sammen 224 200 elever og lærlinger deltok i videregående opplæring per 1. oktober 2006. Dette tilsvarer en økning på fem prosent sammenlignet med året før. Befolkningstallet for 16-18-åringer har økt med om lag 7 300 personer i samme periode. Det var i alt 34 400 lærlinger høsten 2006. Dette er 3 100 flere lærlinger enn på samme tid i 2005.

I tillegg til lærlingene var det registrert 830 lærekandidater i fagopplæring. Lærekandidatene inngår opplæringskontrakt med en lærebedrift og tar sikte på en kompetanseprøve som er mindre omfattende enn en fag-/svenneprøve. 30 prosent av lærekandidatene er kvinner.
Høsten 2006 var det flest lærlinger/lærekandidater på studieretning for mekaniske fag og byggfag, henholdsvis 6 700 og 6 600.

av admin, publisert 18. juni 2007 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Tungefoss
  av jto, 09.10.19

  Byremo videregående skole får midler til utvendig øvingsområde på Tungefoss

  Les mer
 • Y-valg 2019
  av jto, 08.10.19

  Velkommen til Yvalg 2019

  Les mer
 • Mandal Vgs
  av jto, 08.10.19

  Ombygging av avdeling for hverdagslivstrening på Mandal videregående skole blir avklart i økonomiplanen

  Les mer