Flertallet i Telemark fylkesting mener at Telemark, Vestfold og Buskerud bør være en region fra 2010.  Vedtaket som ble fattet torsdag i forrige uke fikk stemmene til Høyre, Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre. Det var fylkesordfører Gunn Marit Helgesen (H) som la frem forslaget. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti stemte  for å ha fylkesgrensene som i dag. Arbeiderpartiet stemte primært på å danne en felles landsdelsregion for Buskerud, Telemark, Vestfold og Agder-fylkene.  Da det ble nedstemt, gikk partiet i stedet inn for BTV som region.

av Torkelsen, Jan H., publisert 18. juni 2007 | Skriv ut siden