Venstre i Aust- og Vest-Agder har i år laget ett felles valgprogram. I programmet tar partiet opp spørsmålet om debatten om lokaldemokratiet. Venstre ønsker tre forvaltningsnivåer i Norge: kommune, region og stat. Venstre vil at Aust- og Vest-Agder skal tilhøre samme region. Regionene må styres av en folkevalgt forsamling. Partiet vil at sykehusene skal tilbakeføres til regionene. Dette kravet begrunnes med at sykehusene derved igjen blir underlagt demokratisk styring og kontroll.

av Torkelsen, Jan H., publisert 4. juni 2007 | Skriv ut siden