Fylkesrådmannen inviterer hovedutvalget for næring, samferdsel og miljø til å treffe vedtak om bruk av bompenger til tiltak for drift av kollektivtrafikk. Forslaget fremmes som et høringssvar for Samferdselsdepartementet. Saken forelegges politikerne i dag, 13. juni.

av Peersen, Tor, publisert 13. juni 2007 | Skriv ut siden