Vestfold bør ikke gå med i noen større region, mener et knepent flertall i fylkestinget i Vestfold, i følge Tønsbergs Blad. Bak flertallsvedtaket står en allianse av Fremskrittspartiet, Høyre, Venstre og Rød Valgallianse. Fylkestinget gikk imot innstillingen fra fylkesutvalget og fylkesrådmannen som ville ha en ordning med færre og større regioner enn dagens fylkeskommuner. Dersom Stortinget velger modellen med forsterkede fylkeskommuner i stedet for regioner, vil fylkestinget ha med seg alle de nåværende Vestfold-kommunene. Det vil innebære at Sande og Svelvik ikke overføres til Buskerud.

Under debatten ble det klart at Høyre og FRP ønsker å avvikle forvaltningsnivået mellom kommune og stat. De har ikke flertall for dette i fylkestinget. RV og Venstre ønsker derimot å beholde et tredje forvaltningsnivå. De to partiene ble kritisert av blant annet Ap og KrF fordi de slo seg sammen med høyresiden i å gå imot større regioner.

av Torkelsen, Jan H., publisert 22. juni 2007 | Skriv ut siden