Også flertallet hadde en forsterket fylkesmodell som subsidiært standpunkt: Hvis Stortinget velger denne modellen i stedet for store regioner, ønsket man at samtlige nåværende kommuner fortsatt skulle være innenfor Vestfolds grenser, altså ingen "avgivelse" av kommuner nordover mot Drammen, eller sørover mot Grenland. Arbeiderpartiet ønsket å markere at man først og fremst ønsket et Buskerud-Vestfold-Telemark-samarbeid, men måtte sluke Agder som en eventualitet, skriver Sandefjord Blad.

av Torkelsen, Jan H., publisert 18. juni 2007 | Skriv ut siden