I dag ble en bredt anlagt nasjonal konferanse for ledere og sekretærer for fylkeskommunenes råd for funksjonshemmede avsluttet i Kristiansand. Vest-Agder fylkeskommunes råd for funksjonshemmede ved leder Anne Hove Sunnarvik har vært vertskap for arrangementet som i følge tilbakemeldinger har vært meget vellykket. I tre dager har sentrale tillitsvalgte og deres administrative ressurspersoner hatt anledning til å få nye kunnskaper, utveksle erfaringer, hente impulser og inspirasjon til videre arbeid og, ikke minst, styrke nettverk og faglig fellesskap.

Rundt 30 deltakere fra de fleste av landets fylkeskommuner har vært med på arrangementet hvor flere innledere fra både lokalt, regionalt og statlig hold har medvirket. Et gjennomgående tema har vært universell utforming. En definisjon på det er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing av en spesiell utforming.
Leder- og sekretærkonferanse i Kristiansand- Det gjennomføres årlig en tilsvarende konferanse på omgang blant fylkeskommunene. Målet er å samle ledere og sekretærer for undervisning, inspirasjon og erfaringsutveksling. Jeg føler at vi har klart å få dette til på en god måte denne gang. Det uttrykkes også i de tilbakemeldingene jeg har mottatt, sier Anne Hove Sunnarvik.
Hun trekker frem at slike samlinger også er viktige på andre måter. -De er med å bygge nettverksallianser. Samtidig er det å være leder og sekretær for et råd for funksjonshemmede i en fylkeskommune ofte en ensom oppgave fordi det normalt ikke finnes noe fagmiljø å forholde seg til. Det å treffe likestilte fra resten av landet er derfor viktig og inspirerende, sier Sunnarvik.

av Torkelsen, Jan H., publisert 6. juni 2007 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • Valgurne Illustrasjon
  av jto, 23.09.19

  Oversikt over personstemmer ved fylkestingsvalget

  Les mer
 • Fakta Om Det Nye Fylkestinget
  av jto, 16.09.19

  Fakta om det nye fylkestinget i Agder fylkeskommune

  Les mer
 • Valglogo
  av jto, 12.09.19

  Representantene i det nye fylkestinget

  Les mer