Det er gått lang tid siden Farsund kommunes administrasjon signaliserte at det måtte nedsettes en "hurtigarbeidende komité" til å jobbe med planer for et nytt sjøfartsmuseum i Tollboden. Nå etterlyser Farsund Sjømannsforening, med formann Sverre Carlsen i spissen, et utspill fra kommunen i sakens anledning, melder Farsunds Avis. Eieren av Tollboden har lenge holdt av annen etasje til museumsformålet. Han venter også på svar. Carlsen ser for seg et partnerskap hvor stat, fylkeskommune og kommune går inn med driftsmidler.

av Torkelsen, Jan H., publisert 4. juni 2007 | Skriv ut siden