-Spørsmålet er hvordan vi kan bevare og utvikle vår industri og samtidig forbedre miljøet, ikke om norsk industri skal nedbygges eller utflagges. Hovedutfordringen er hvordan vi kan utvikle mer energieffektive og klimavennlige prosesser. Målet må være å få økt verdiskapning, basert på fornybare naturressurser, opprettholde arbeidsplassene og kompetansen, og å utvikle fremtidige bærekraftige industriløsninger, sa fylkesordfører Thore Westermoen på en kraftkonferanse i Farsund i går.

av admin, publisert 1. juni 2007 | Skriv ut siden