I går ble www.styrevervregisteret.no i regi av KS åpnet. Her kan kommuner, fylkeskommuner og kommunalt eide bedrifter registrere verv og økonomiske interesser til politikere, styremedlemmer og ledere i kommunesektoren. -Et godt fungerende lokaldemokrati er avhengig av innbyggernes tillitt. Åpenhet rundt roller og verv til politikere og ledere er et viktig bidrag. Derfor håper jeg at flest mulig vil bruke registeret, sier KS-leder Halvdan Skard på KS nettsider.

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. juni 2007 | Skriv ut siden