Kommunalminister Åslaug Haga sier nei til et forslag fra blant annet barneombud Reidar Hjermann om å gi 16-åringer stemmerett ved lokalvalget i 2011. Han har, i følge avisen Agder, sammen med Flekkefjord lansert kommunen som en av fire prøvekommuner med senket stemmerettsalder.  -Jeg er enig med barneombudet i at det er viktig å legge til rette for politisk deltagelse hos ungdommen, men å senke stemmerettsalderen vil mest sannsynlig ikke løse utfordringene med lav valgdeltagelse blant unge, sier Haga til NTB.

av admin, publisert 31. juli 2007 | Skriv ut siden