Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at fylkeskommunenes og kommunenes skatter ved utgangen av juni 2007 har kommet opp i 58.945 milliarder kr. Dette er en økning med 4,0 prosent mer enn skattenivået på samme tidspunkt i fjor. Vest-Agder fylkeskommune kan registrere en vekst på hele 6,2 prosent om en sammenligner inngangen til og med juni i år med samme periode i fjor. Landets fylkeskommuner samlet hadde i denne perioden en gjennomsnittlig vekst på 3,3 prosent.

I løpet av perioden januar til og med juni har Vest-Agder fylkeskommune mottatt vel 329 millioner kroner i skatt. Dette er imidlertid lavere enn landsgjennomsnitt. Det gjør at fylkeskommunen mottar et skatteutjevningstilskudd. Det medfører at fylkeskommunen i løpet av årets seks første måneder har vel 344 millioner kroner i samlet skatt og netto skatteutjevning.
 

av Torkelsen, Jan H., publisert 31. juli 2007 | Skriv ut siden