Han viser til at regionreformen oftest i media er blitt et spørsmål om geografisk inndeling og presiserer at det er ikke det saken egentlig dreier seg om. Det sentrale er, slik han ser det,  å flytte makt og midler fra sentral og regional stat og over til det folkevalgte regionale nivået, det vi i dag kaller fylkeskommunen.

Skaiaa peker på at en rekke utvalg har vært nedsatt gjennom årene, og alle har kommet til den samme konklusjonen: Vi må flytte makta nedover! Distriktskommisjonen for noen få år siden, var klar og tydelig: Vi trenger en reform som styrker lokaldemokratiet. Viktige oppgaver må flyttes nedover og styres av folkevalgte organer.

Men så kommer innvendingene fra sentralt hold, skriver han: ”Dette kan vi ikke få til med dagens fylkeskommuner. De er for små.” - Derfor har jeg vært blant de mange som da sier at vi må lage større og sterkere regioner. Da kan vi også håndtere langt større oppgaver. Oppgaver som er kommuneoverskridende. Jeg mener at dette også må føre til at blant annet sykehusene kan bli tilbakeført til de nye regionene.

Hvordan de nye regionen vil se ut rent geografisk, skal Stortinget bestemme i løpet av neste år. Får vi ikke en skikkelig reform, er det demokratiet i vårt land som blir taperen, fastslår fylkesordfører Skaiaa.

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. august 2007 | Skriv ut siden

Error loading MacroEngine script (file: ~/macroscripts/heltblank/content/right.cshtml)