Fylkesutvalget bevilget i dag samlet 1,3 millioner kroner til to nye regionale utviklingsprosjekter. Til prosjektet: ”VRI-Agder – Kunnskapsutvikling gjennom samhandling” ble det gitt et tilskudd på inntil 1,1 millioner kroner for 2007, mens det ble gitt et tilskudd på inntil 200 000 kroner til prosjektet: ”Kunnskap og innovasjon som forutsetning for verdiskaping i Agder”. Benevnelsen VRI står for ”virkemidler til regional FOU (forskning og utvikling) og innovasjon”. Aust-Agder fylkeskommune som også deltar i prosjektene har bevilget tilsvarende beløp.

Vest-og Aust-Agder fylkeskommuner sendte før sommerferien en søknad til Norges Forskningsråd om midler til prosjektene. Søknaden er nå behandlet. Forskningsrådet har bevilget 2,5 millioner kroner for 2007 til prosjektet ”VRI-Agder – Kunnskapsutvikling gjennom samhandling”. Finansieringsplanen for 2007 tilsier at fylkeskommunene skulle bidra med 2,2 millioner kroner. Dette deles likt mellom Aust- og Vest-Agder. Forskningsrådet bevilget også 600 000 kroner for 2007 til prosjektet ”Kunnskap og innovasjon som forutsetning for verdiskaping i Agder”. Fylkeskommunene skulle bidra samlet med 400 000 kroner. Dette deles likt mellom Aust- og Vest-Agder slik at tilskuddet det søkes om fra Vest-Agder fylkeskommune er på kr. 200 000.
Fylkesrådmann Tine Sundtoft skriver i saksfremlegget til fylkesutvalget at hun anser det som viktig å delta i VRI programmet. -Målene og innsatsområdene samsvarer med fylkesplanene for Aust- og Vest-Agder samt et felles handlingsprogram for de to fylkene der målet er å utvikle en lærende og nyskapende region og et innovativt og nyskapende næringsliv, skriver hun.

av admin, publisert 28. august 2007 | Skriv ut siden