Sykehuset ble åpnet i 1955 av Doktor Olav Olsen og Finn Espegren for Norsk Luthersk Misjonssamband. Det ligger rundt 30 mil fra Arusha i Tanzania. I dag har sykehuset over 400 senger. Det behandler i gjennomsnitt 400 pasienter daglig. Det gjennomføres over 3000 operasjoner og 2200 fødsler hvert år ved sykehuset. Området som sykehuset dekker har en befolkning på ca 400.000 mennesker. 
Forebyggende arbeid
I tillegg til sykehusdriften har Haydom lenge drevet med forebyggende helsearbeid. Det er i dag omkring 20 mobile klinikker som driver med vaksinasjon og helseopplæring, spesielt for gravide og spedbarnsforeldre. Ved hjelp av en omfattende innsamlingsaksjon i 2001 har man også startet planleggingen og byggingen av en ny barneavdeling på sykehuset.
 
Utdanningsvirksomhet
Sykehuset har også to skoler. Den ene er forberedende skole, den andre utdanner sykepleiere. Dr Olsen secondary schoolSykehuset er således en grunnstein i lokalsamfunnet og et senter for utvikling av infrastrukturen i hele området. Dr Olsen Secondary School startet opp i 1997. Det var den gangen viktig å få en videregående skole i nærheten av Haydom Lutheran Hospital slik at disse elevene skulle slippe å reise bort rett etter grunnskolen.
Siden den gangen har antallet elever økt sterkt slik at skolen nå har godt over 700 elever. Nytt i år er at skolen er godkjent som high school. Dr Olsen Secondary School er eneste high school i Mbulu district der det i alt bor 12.000 innbyggere. I mars i år begynte de 40 første elevene i trinn 5. Etter at disse har fullført trinn 6 høsten 2008, kan de beste elevene fortsette med universitetsstudier.
Økonomi
Driften av sykehuset sikres bl.a. gjennom pasientinnbetalinger, tilskudd fra den lokale kirken og den tanzanianske stat, samt utviklingsmidler fra Norge. Men dette strekker ikke til for å sikre driften av de mange avdelinger og funksjoner på sykehuset. Man er helt avhengig av private midler og gaver.

av Torkelsen, Jan H., publisert 29. august 2007 | Skriv ut siden