Grunnen til at Lindesnesrådet ikke får midler nå er at Lindesnes-regionen ennå ikke har startet arbeidet med å etablere et regionalt næringsfond.
Fondene skal være en "lavterskelbevilgning" til initiativ og nyskapning.  Pengene skal også kunne benyttes til å bygge opp kapital over tid dersom de ikke anvendes fullt ut hvert år. 
Listerrådet behandlet saken i midten av mars og oversendte deretter saken til de seks medlemskommunene i Listerregionen. Medlemskommunene har gått inn for å bevilge 600.000 kroner i 2007, og å vedta avsetninger i sine respektive budsjetter fra og med 2008 med totalt 800.000 kroner.

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. august 2007 | Skriv ut siden