I et notat fra Vegdirektoratet til Statens vegvesen blir det nå bedt om enda en utredning om bro som fastlandsforbindelse til Hidra, leser vi i Avisen Agder i Flekkefiord i dag

Notatet har slått ned som en aldri så liten bombe, og Hidra Landfast-tilhengere og Flekkefjord-ordfører Sigmund Kroslid er mildt sagt overrasket.
– Dette skjønner vi rett og slett lite eller ingenting av. Vi trodde at bro-alternativet for lengst var lagt dødt, sier Nils Olav Vågen i Hidra Landfast til Agder.
Uvitenhet
Han får støtte av Flekkefjord-ordføreren:
– Dette må skyldes uvitenhet. Bro-løsningen ble lagt død for flere år siden – blant annet fordi det ville føre til store inngrep i naturvernlandskapet. Dessuten er bro-løsningen mye dyrere enn en tunnel, forklarer Kroslid.

I oktober i fjor søkte Statens vegvesen region sør om godkjenning av det såkalte stigningsforholdet til en Hidra-tunnel. Først nå kommer svaret fra Vegdirektoratet, og det gjøres klart at at stigningsforholdet kommer til å overstige den tillatte grensen. Ifølge Vegdirektoratet bør ikke undersjøiske tunneler være brattere enn syv prosent. Tunneller med opp til 10 prosent stigning kan godkjennes. For Hidras vedkommende er det snakk om en stigning på nærmere 10-12 prosent.
Uforstående
– Vi stiller oss helt uforstående til det Vegdirektoratet nå holder på med, og skjønner ikke problemstillingen. Da bro ble diskutert tidligere, ble ideen lagt død på grunn av landskapsvernhensyn. En bro anslås dessuten å bli opptil 25 prosent dyrere enn en tunnel, påpeker Nils Olav Vågen.
Han mener at Vegdirektoratet her viser en total mangel på kunnskap om prosjektet.
– Dette må rett og slett være en misforståelse. Men dersom Statens vegvesen skal utrede bro-alternativet en gang til, betyr det en ytterligere utsettelse for fastlandsforbindelsen til Hidra. Det beklager vi på det sterkeste, men håper at noen etter hvert tar til fornuft og avfeier dette. Her er det noen som ikke har snakket sammen, mener Vågen.
Han sier at bro-snakket i verste fall er en trenering av saken.
Kontaktet vegvesenet
Flekkefjord-ordfører Sigmund Kroslid (KrF) har vært i kontakt med Statens vegvesen, og ble lovet en rask tilbakemelding.
– I notatet fra Vegdirektoratet til Statens vegvesen nevnes det ikke at bro-løsningen strandet på grunn av naturvernhensyn. Det var et vesentlig poeng da, og er det fortsatt. Dessuten er bro mye dyrere enn en tunnel, sier Kroslid.

Ifølge Vegdirektoratet er stigningsforholdene for Hidra-tunnelen vanskelig å akseptere med de sikkerhetskravene som gjelder i dag. en løsning med bro vil også gi vesentlig bedre tilgjengelighet for gående og syklister, skriver utbyggingsdirektør Lars Aksnes i et notat til Statens vegvesen region sør.
Forprosjekt
– Før Vegdirektoratet tar en endelig beslutnbing om det kan tillates fravik fra vegnormalene, ønsker vi derfor at regionvegkontoret gjennomfører et forprosjekt for en løsning med bro. Vi er kjent med at regionvegkontoret har gjort noen enkle vurderinger som viser at en broløsning kan medføre en økning i investeringskostnaden på 25 prosent. Vegdirektoratet ønsker et forprosjekt som gir større sikkerhet om kostnadene med broløsning, og som også omfatter en vurdering av driftskostnadene, uttaler Aksnes.

av Peersen, Tor, publisert 15. august 2007 | Skriv ut siden