Stadig flere benytter tog for å reise mellom Oslo, Kristiansand og Stavanger. I følge NRK-Sørlandet opplever NSB nå en kraftig vekst i antallet passasjerer på Sørlandsbanen og Arendalsbanen. Strekningsleder Dag Brekkan i NSB ønsker økt satsing på strekningen og etterlyser økt påtrykk politisk. En utbedring vil kunne redusere kjøretiden til tre timer mellom Kristiansand og Oslo, samtidig som banen vil kunne ta unna en større del av transportbehovet på strekningen og redusere CO2-utslippene betydelig.

Sammenlignet med samme periode i fjor har det på strekningen mellom Kristiansand og Oslo vært NSB logoen økning i antall passasjerer hittil i år på ti prosent. Sist måned var økningen på seks prosent mellom Kristiansand og Oslo. Økningen fortsetter også i august. På strekningen Kristiansand - Stavanger er veksten per 1. august på tolv prosent. Arendalsbanen har en passasjervekst på hele 17,5 prosent.

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. august 2007 | Skriv ut siden