I fylkestinget i Vest-Agder som ble valgt i 2003 og som nå avslutter sin fireårsperiode er det 40 prosent kvinner. Blant de 351 kandidatene som er oppført samlet på de 13 partienes lister til valget i fylket  10. september er det 155 kvinner og 196 menn. Det innebærer at 44,2 prosent er kvinner. På landsplan er 44,6 prosent av kandidatene kvinner.

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. august 2007 | Skriv ut siden