I løpet av første halvår i år økte folketallet i Vest-Agder med 1057 innbyggere. Fylket hadde 164 759 innbyggere per 1. juli. Med en vekst på rundt 176 nye innbyggere i gjennomsnitt i måneden i løpet av de første seks månedene i år og en antakelse av at den vedvarer er det sannsynlig at folketallet i disse dager runder 165 000. Vest-Agder er et populært fylke ettersom hele 2443 personer flyttet hit i løpet av første halvår. Alle kommuner, med unntak av Farsund, Audnedal og Hægebostad hadde befolkningsvekst.

Kristiansandsregionen har størst vekst med følgende økninger: Kristiansand + 480, Vennesla + 148, Søgne + 146 og Songdalen + 40. I Mandalsregionen var det følgende utvikling: Mandal + 78, Lindesnes + 29, Marnardal + 7, Åseral + 4 og Audnedal - 11. For Listeregionen har utviklingen vært slik: Lyngdal + 103, Kvinesdal + 38, Farsund – 24, Sirdal + 19, Flekkefjord + 13 og Hægebostad – 13.
Kristiansand hadde 78 320 innbyggere 1. juli. Nest største kommune er Mandal med 14 278 innbyggere fulgt av Vennesla med 12 703 og Søgne med 9 889. Lavest folketall har Åseral med 897.

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. august 2007 | Skriv ut siden