-I kretser hvor jeg vanker taler vi ofte om arbeidets velsignelse. Uttrykket forteller at det å delta i arbeidslivet er viktig i forhold til livskvalitet og trivsel for hver enkelt av oss. Nå er det et faktum at mange mennesker ikke har mulighet for å delta i arbeidslivet i det hele tatt. Det er viktig å sikre disse et godt og fullverdig liv, sa fylkesordfører Thore Westermoen da han i går deltok på åpningen av nybygget til Mindus AS, tidligere Mandal Industrier, på Jåbekk i Mandal. Fylkeskommunen er nest største aksjonær i attføringsbedriften.

Westermoen understreket at det er et mål at flest mulig får anledning til å delta i yrkesliv og samfunnsliv. -Det flotte med attføringsbedriftene er at de hjelper mange, som av ulike grunner har falt utenfor arbeidslivet i kort eller lang tid, ut i arbeid. Mindus kan vise til svært gode resultater i denne sammenhengen, og det betyr mye for den enkelte. Vi er alle enkeltmennesker. Det må vi alltid ha for øye.
Terje Damman
Fylkesordføreren ga ros til styreleder Terje Damman for innsatsen for attføringsbedriften
-Attføringsbedriftene representerer god sosial politikk – for den enkelte og for samfunnet – og dessuten for økt verdiskapning. Mindus har hatt gode resultater de siste årene, som imponerer oss sa fylkesordføreren. Han ga honnør til daglig leder Ole Terje Thorstensen og alle medarbeiderne, og til styreleder Terje Damman og resten av styret for det de har fått til i bedriftene.
Som gave hadde han med et grafisk trykk laget av en av landsdelens mest anerkjente kunstnere Tone Svaland Holberg.
Mindus på Jåbekk er på 1900 kvadratmeter og har kostet 15 millioner kroner. Bedriften har 55 fast ansatte. Rundt 150 personer er daglig inne i bedriftssystemet på Mindus.

av Torkelsen, Jan H., publisert 30. august 2007 | Skriv ut siden