1. januar 2001 etablerte staten ROBEK. Det er et register over kommuner og fylkeskommuner som må ha godkjenning fra Kommunal- og regionaldepartementet for å kunne foreta gyldige vedtak om låneopptak eller langsiktige leieavtaler. Før de nye reglene i kommuneloven trådte i kraft i 2001, måtte alle kommuner og fylkeskommuner ha slik godkjenning fra departementet. Med de nye reglene ble godkjenningsordningen begrenset til å omfatte kommuner og fylkeskommuner med økonomisk ubalanse. Etter at Vennesla kommune nå er ute av registeret er det ingen kommuner fra Vest-Agder som er under statlig økonomikontroll i ROBEK.

av Torkelsen, Jan H., publisert 2. august 2007 | Skriv ut siden