Fylkesordfører i Telemark Gunn Marit Helgesen er vertskap for sommermøtet. Den faglige delen foregår på Fylkeshuset i Skien mandag og tirsdag, mens de to siste dagene er satt av til ekskursjoner.
Professor Tor Selstad
Professor Tor Selstad
Utviklingen i regionreformen blir et sentralt tema på møtet. Hvilke oppgaver de nye regionene får er i grove trekk avgjort, men det gjenstår en del detaljer og lovendringer som følger med reformen. Statssekretær Sandbakken fra Kommunal- og regionaldepartementet vil orientere om dette. Professor Tor Selstad fra Høgskolen i Lillehammer vil i sitt foredrag "Nye kart og fargestifter" ta opp et mer brennbart tema, - nemlig grensene for de nye regionene.

Miljø-, klima- og energipolitikk er et annet tema hvor blant annet administrerende direktør Stein Lier Hansen i Norsk Industri vil snakke om bærekraftig industripolitikk og forventninger til nasjonale og regionale myndigheter. Regionenes miljøansvar er emnet som Morten Dåsnes fra Friluftsrådenes landeforbund tar opp, og fylkesordfører Tor Ottar Karlsen i Buskerud skal snakke om alternativ energi som politikk- og forretningsområde.
Sommermøtets andre dag er i stor grad viet "Energifylket Telemark". Her tar avisen Vardens sjefredaktør Per Valebrokk deltakerne tilbake i historien, mens representanter for næringslivet tar for seg ulike aktuelle og framtidige energiformer.

av admin, publisert 6. august 2007 | Skriv ut siden