Vest-Agder fylkeskommune hadde fra 2006 til 2007 en budsjettert vekst i frie inntekter på 6,8 prosent. I forhold til regnskapsførte inntekter for 2006, er budsjettet for 2007 økt med 3,2 prosent, det vil si en noe lavere økning enn forventet lønns- og prisvekst. I revidert nasjonalbudsjett er det ikke gitt signaler om økning av budsjettet for 2007.
Fylkesrådmannen skriver i rapporten at et generelt stramt arbeidsmarked, gjør at rekrutteringssituasjonen er vanskelig på flere områder. Hun peker på at økt konkurranse på arbeidsmarkedet i økende grad også kan føre til at det blir vanskeligere å beholde kompetente medarbeidere.

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. august 2007 | Skriv ut siden