Fylkestinget vedtok i april en endring i  skolereglementet for de videregåendende skolene i Vest-Agder som  innebærer at det nå fra skolestart er røykeforbud. I reglementet heter det nå: ”Ingen har tillatelse til å røyke eller bruke tobakk/snus i skolens bygninger, lokaler skolen leier og uteområder skoler eier eller disponerer. Dersom røyking påfører skolens naboer
Rektor Helga K Ahlsen og lærer Erik Vasby
Rektor Helga K Ahlsen og lærer Erik Vasby tok imot elevene på Mandal videregående skole i kampanjeskjorte.
sjenanse, må skolen i samarbeid med utdanningssjefen finne frem til praktiske løsninger på problemet”.
Det er iverksatt flere tiltak som skal bidra til at færre begynner å røyke og at elever og ansatte bruker mindre tobakk. Et av disse er et samarbeidsprosjekt med Kristiansand kommune der målet er å halvere antall røykere og forhindre økt snusbruk blant elever på videregående skoler i Kristiansand, blant annet gjennom at elever i første klasse skriver kontrakt om tobakksfrihet. Et annet tiltak er målrettet undervisning om røyking, og tilbud om røykesluttkurs gjennom skolens helsesøster. I folkehelseprogrammet for Agder settes det også i gang ulike tiltak innen fem satsingsprogrammer. Ett av disse omhandler tobakk og snus.

av Torkelsen, Jan H., publisert 22. august 2007 | Skriv ut siden

Error loading MacroEngine script (file: ~/macroscripts/heltblank/content/right.cshtml)

Siste fra Utdanning

 • Ungt Entreprenørskap Logo
  av jto, 06.11.19

  Ny langsiktig avtale mellom fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder

  Les mer
 • Lyngdal Vgs Åpningsarrangement 2019
  av jto, 29.10.19

  Flott opprustet skolebygg åpnet i Lyngdal

  Les mer
 • KKG Konferanse
  av jto, 29.10.19

  KKG lager møteplass for lærlinger og bedrifter

  Les mer