-Elektronisk valg i 2011 er realistisk. Det er et viktig mål for regjeringen. Hvor omfattende det vil bli i første omgang er uklart, men det vil være naturlig å starte med forhåndsstemming. Jeg tviler på at vi får dagens ungdommer til å logge seg av nettet og dra til samfunnshuset for å stemme, sier fornyingsminister Grande Røys til Dagbladet. Hun har satt av en halv million kroner for å innhente forskning om den nye nett-virkeligheten. En rapport om dette skal foreligge om rundt et halvt år.

av admin, publisert 9. august 2007 | Skriv ut siden