Vegdirektoratet ber i notat til Statens vegvesen om enda en utredning om bro som fastlandsforbindelse til øya Hidra i Flekkefjord. I følge avisen Agder er Hidra Landfast-tilhengerne, som har arbeidet for fastlandsforbindelse siden 1968, overrasket over det som skjer. Like før sommeren så det ut til at alle brikker var på plass og at det var håp om å ha en tunnel ferdig høsten 2009 eller våren 2010.

Reguleringsplanen for Hidra Landfast-prosjektet var i juni ferdig behandlet. Ordfører Sigmund Kroslid i Flekkefjord sendte umiddelbart etterpå planen til Statens Vegvesen som lovet å stå på for å få saken til Stortinget med ekspressfart. Fylkestinget godtok i fjor grunnlaget for en bompengesøknad for Hidra Landfast.  - Vi har fått signaler om at vegvesenet nå ønsker å jobbe i ekspressfart, slik at bompengesøknaden kan behandles i Stortinget sent på høsten. Flekkefjord kommune har arbeidet i rekordfart for å få dette på plass, sa ordfører Kroslid til avisen Agder den gang.
Kroslid sier nå til Agder at Vegdirektoratets notat må skyldes uvitenhet. -Broløsningen ble
Sigmund Kroslid
Sigmund Kroslid
lagt død for flere år siden – blant annet fordi det ville føre til store inngrep i naturvernlandskapet. Dessuten er broløsningen mye dyrere enn en tunnel, forklarer han.
I oktober i fjor søkte Statens vegvesen region sør om godkjenning av det såkalte stigningsforholdet til en Hidratunnel. Først nå kommer svaret fra Vegdirektoratet hvor det uttrykkes at stigningsforholdet kommer til å overstige den tillatte grensen som direktoratet anser ikke bør være brattere enn syv prosent i undersjøiske tunneler. Tunneler med opp til 10 prosent stigning kan godkjennes. For Hidras vedkommende er det snakk om en stigning på nærmere 10-12 prosent.

av Torkelsen, Jan H., publisert 7. august 2007 | Skriv ut siden