Fylkesutvalget avga i dag en høringsuttalelse til en rapport fra Høgskole i Agder kalt ”Høgskolen i regionen”. I uttalelsen pekes det på at når Universitetet i Agder er etablert fra 1. september blir en styrking av relasjonene til regionen, og ikke minst offentlig sektor, spesielt viktig for å utvikle et universitet med sin egen profil og særpreg. Utvalget trekker frem arbeidet med å bygge et regionalt nettverk omkring doktorgradsutdanningene og utfordringen knyttet til å utvikle en egen forskningsstrategi for Agder.

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. august 2007 | Skriv ut siden