Kommunal- og regionaldepartementet lanserte i dag en informasjonskampanje for kommunestyre- og fylkestingsvalget. Gjennom bruk av TV, kino, Internett, brosjyre og sms skal velgerne informeres om når, hvor og hvordan man stemmer ved høstens valg. -Målsetningen med kampanjen er å øke velgernes kunnskap om valget. Alle velgere skal få informasjon om når, hvor og hvordan man stemmer. Mangel på informasjon om valgordningen skal ikke være årsak til at velgerne lar være å stemme, sier kommunal- og regionalminister Åslaug Haga.

av admin, publisert 7. august 2007 | Skriv ut siden