Fylkesutvalget besluttet før ferien at det i forbindelse med fylkestingsvalget i september skal sendes ut en konvolutt med valgmateriell til alle husstandene i Vest-Agder. Fylkeskommunen og de politiske partiene som deltar i valget vil samarbeide om tiltaket. Konvolutten vil inneholde et presentasjonsark for hvert parti, stemmesedler for de deltakende partiene samt en hilsen fra fylkeskommunen med en beskrivelse av valghandlingen. I disse dager er et stort antall politikere fra alle partiene i gang med å sortere og pakke innholdet inn i konvoluttene.

Det er ikke småtteri å sortere og pakke så mye valgmateriell. KRFs fylkessekretær Reidun
Reidun Bakken
Reidun Bakken
Bakken har ansvaret for å koordinere arbeidet. -Vi har planlagt å holde på med arbeidet i fra klokken 10.00 til 18.00 i to dager. Det kan se ut som det blir behov for noe mer tid, sier hun mens rundt 60 politikere er i ferd med å gjennomføre fellesinnsatsen rundt henne. Når alt er ferdig og ekspedert til Posten vil rundt 69.000 hustander i Vest-Agder motta hver sin konvolutt i løpet av neste uke.
Fylkesutvalget har bevilget 330.000 kroner til å dekke kostnadene ved trykking og distribusjon.
Politikerne i Vest-Agder fylkeskommune satser mer enn noensinne på informasjon og dialog ved dette fylkestingsvalget. Ikke bare sendes det for første gang ut en felles informasjonskonvolutt til husstandene. Helt siden i april har de 13 politiske partiene som stiller lister til valget vært aktive på Vest-Agder fylkeskommunes debattforum på www.vaf.no  Her kan samtlige partier utfordres til å si hva de mener.
Politisk dugnad med pakking av informasjonskonvolutter

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. august 2007 | Skriv ut siden

Error loading MacroEngine script (file: ~/macroscripts/heltblank/category/relatednews.cshtml)