En gjennomgang av de godkjente valglistene til de 13 partiene som stiller lister ved fylkestingsvalget 10. september viser at det blir mange representanter som går ut. Dersom valgresultatet fra sist fylkestingsvalg legges til grunn vil 17 av de nåværende representantene takke for seg. Det er så nært halvparten av representantene en kan komme ettersom det velges samlet 35 representanter til fylkestinget.

Det er imidlertid flere enn de 18 som ville bli sittende i det nye fylkestinget ved samme resultat som i 2003 som er nominerte, men da lenger nede på listene enn ved forrige valg. Det gjelder to representanter fra Frp. Fylkestinget
Partienes utskiftinger
KRF har nå åtte representanter hvorav fire ikke er nominerte på nytt. AP har sju og har gjennominert tre av disse. Frp hadde seks representanter, men gruppen ble redusert til fem etter at en av representantene ble uavhengig i fjor. Den uavhengige stiller ikke til valg på nytt. To av de fem som sitter i fylkestinget i dag er å finne øverst på listen. Høyre har seks og skifter ut halvparten. SV stiller med samme kvartett øverst på listen. Senterpartiet bytter ut en av sine nåværende to representanter. Venstre bytter ut sin nåværende representant, mens Demokratene beholder sin ene representant. Pensjonistpartiet, Kystpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Rød Valgallianse, som stiller lister ved årets valg, er ikke representert i det nåværende fylkestinget.
Kristelig Folkeparti
Partiet satser på fylkesordfører Thore Westermoen på topp, fulgt av gruppeleder Åse Tønnessen Sæbø. Også Oddny Omdal og Olav Haavorstad er med fra det nåværende fylkestinget. De som takker for seg er Roar Fjellvang, Kåre Unhammer, Steinar Kristiansen og Oddlaug Tjomland.
Arbeiderpartiet
Fylkesvarordfører Toril Runden er igjen på listetoppen fulgt av Gunnar Rostveit på andreplass. Helge Sandåker er også fortsatt med.  De fire som slutter er Siv K. Skarpenes, John Stensland, Solveig Kjelland Larsen og Eirik Dåstøl.
Fremskrittspartiet
Partiet har renominert partitopp Arild Birkenes og Line Vennesland som nummer to. Også Anne Hove Sunnarvik og Ulrik Kalvø er med på listen på henholdsvis sjuende og åttende plass. Stian Storbukås er ikke lenger på listen. Ida Elise Thrane som var valgt inn for partiet, men som ble uavhengig i fjor, takker også av fra fylkespolitikken.
Høyre
Irene M. Haugaa, som var fylkesvaraordfører i en tidligere periode, er igjen på topp på partiets liste. Også Svein Bringsjord og Terje Damman fra det sittende fylkestinget er renominerte. De som forlater fylkespolitikken er Solveig Træland, Arild B. Husebø og Helge Andresen.
Sosialistisk Venstreparti
Erik Müller er igjen på topplassen fulgt av Sølvi G. Thomassen, Jon Helge Aas og Vivian Solås Klok. Det er samme fire representanter som partiet nå har innvalgt i fylkestinget.
Senterpartiet
Senterpartiet har igjen Jon Grindland på førsteplass på listen. Janne Djupvik sier takk for seg.
Venstre
Dag Vige som sitter som partiets representant i det nåværende fylkestinget avslutter sin aktivitet i fylkespolitikken. Partiet satser på Melinda Kvinlaug fra Kvinesdal øverst på listen.
Demokratene
Demokratene satser igjen på Vidar Kleppe som listetopp.
Øvrige partier
Det er fire partier som stiller valglister som ikke er representert i det nåværende fylkestinget. Pensjonistpartiet stiller med Eivind R. Larssen fra Kristiansand som listetopp. Han har vært med i fylkespolitikken tidligere for et annet parti. Også Birte Simonsen fra Kristiansand, som er først på listen til Miljøpartiet De Grønne, har vært fylkestingsrepresentant tidligere. Rød Valallianse har Eva Mostika fra Kristiansand øverst, mens Kystpartiet satser på Alf Ulland fra Flekkefjord som toppkandidat.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. august 2007 | Skriv ut siden