Miljøverndepartementet har foreløpig satset 10 millioner kroner til etablering av en ny skjærgårdspark på kysten av Lister i Lyngdal, Farsund, Kvinesdal og Flekkefjord. Rundt 30 nye strandområder sikres for friluftsliv og i alt om lag 2000 dekar tilrettelegges gjennom frivillige avtaler med grunneiere. Lister-kysten er den siste tilveksten til skjærgårdsparkene i Telemark og Agder. I går var det stort åpningsarrangement hvor miljøvernministeren sto for åpningen som ble bivånet av fylkesordføreren, flere representanter fra fylkeskommunen, kommunene og regional stat

av Torkelsen, Jan H., publisert 15. august 2007 | Skriv ut siden