I Vest-Agder har alle de videregående skolene som drives av Vest-Agder fylkeskommune meldt seg på skolevalget forut for det ordinære fylkestings og kommunestyrevalget. På landsplan har totalt 389 skoler med 173.977 elever meldt seg på. Dette tilsvarer 86 prosent av skolene og hele 93 prosent av elevene. Offisielle valgdager for Skolevalg 2007 er 3. og 4. september, men med mulighet for skolene å avholde valget tidligere.

Utdanningsdirektoratet er ansvarlige for skolevalgene. Det har blitt gjennomført nasjonale skolevalg foran hvert lokal- og stortingsvalg siden 1989. Ved skolevalget i forbindelse med stortingsvalget i 2005 deltok rundt 150.000 elever på 378 videregående skoler. Samtlige skoler i Vest-Agder deltok også den gangen.
Rundt seksti prosent av de påmeldte skolene vil gjennomføre skolevalget elektronisk på et valglokale på skolen. I år vil det for første gang avholdes forsøk med elektroniske skolevalg i ukontrollerte omgivelser ved 15 videregående skoler i Buskerud. Her kan elevene stemme hjemmefra, på besøk hos andre eller hvor de måtte ønske. Elevene vil kunne stemme fra midnatt 28. august til midnatt 2. september.
Resultatene fra Skolevalg 2007 offentliggjøres 4. september kl. 20.00.
Skolevalgene spiller en sentral rolle i skolenes valgforberedende arbeid og blir ofte vurdert som et vesentlig virkemiddel i forsøkene på å få førstegangsvelgerne til valgurnene. Skolene og elevenes oppslutning om skolevalgene har vært meget høy. Valgene blir også tillagt stor vekt utenfor skoleverket: i media, i de politiske partiene og blant forskere

av Torkelsen, Jan H., publisert 16. august 2007 | Skriv ut siden