Det kan bli mulig å stemme fra hjemme-PC ved valget i 2011, dersom regjeringen får det som den vil, går det fram av Kommunal Rapport i dag.

Politisk rådgiver i Kommunal- og regionaldepartementet, Geir Pollestad, lover at personlige datamaskiner skal kunne brukes til å avlegge stemme ved neste kommunevalg i 2011.
Allerede i høstens statsbudsjett lover regjeringen å sette av penger til å utrede mulighetene for slik stemmegivning. I januar vil regjeringen starte arbeidet med å finne egnede dataprogram og sikkerhetstiltak.
- En vil da se gradvis hvor store utfordringene er og hvilke tiltak som er nødvendig for å sikre at valget er hemmelig og at det kan gjennomføres på en betryggende måte, sier Pollestad til NRK.
Regjeringen håper mulighetene til å stemme hjemmefra vil øke valgdeltakelsen. Ifølge valgforsker Bjarne Kristiansen er dette det viktigste tiltaket regjeringen kan sette i verk, siden 90 prosent av befolkningen har tilgang til Internett.
Han mener det er viktig å finne fram til metoder som gjør det lettere for folk å delta når valgdeltakelsen synker.
Regjeringen vurderte det ikke som aktuelt å bruke Internett ved årets valg.
- Per i dag er ikke sikkerheten god nok, og vi har foreløpig ikke gode nok metoder for å sikre at folk kan stemme fritt på Internett. Derfor vil det være naturlig å forsøke ved neste kommunevalg. Dersom noe skulle gå galt, vil det være enklere å gjennomføre et omvalg i en enkelt kommune enn i hele landet ved stortingsvalg, sa kommunalminister Åslaug Haga på en pressekonferanse i tirsdag.
I et samarbeid med Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet og Kommunal- og regionaldepartementet, vil Buskerud fylkeskommune gjøre forsøk med elektronisk stemmegivning over Internett allerede ved høstens skolevalg

av Peersen, Tor, publisert 8. august 2007 | Skriv ut siden