Den 14. august er en ny viktig dag for friluftsinteresserte, turister og miljøvernforkjempere. Da åpnes den nye skjærgårdsparken i Flekkefjord, Kvinesdal, Lyngdal og Farsund. Dermed er det etablert en sammenhengende skjærgårdspark gjennom hele Vest-Agder frem til grensen til Rogaland. Det er et mål politikerne blant annet i Vest-Agder fylkeskommune har arbeidet for gjennom flere år. Det er miljøvernminister Helen Bjørnøy som skal foreta den offisielle åpningen.

Den nye skjærgårdsparken innebærer en styrking av friluftslivet i landsdelen. Den inngår i en sammenhengende skjærgårdspark som strekker seg langs hele kysten av Telemark, Aust- og Vest-Agder. Rundt 700 friluftsområder er gjennom dette knyttet sammen i en helhet av nasjonal betydning for friluftsliv og rekreasjon.
Gjennom skjærgårdsparkordningen får staten gjennom et økonomisk mellomværende med grunneiere tinglyst en evigvarende rett til å tilrettelegge eiendommene for friluftsliv. Grunneierne kan fortsatt drive vedhogst, dyrking eller dyrebeite på grunnen de fortsatt eier. Det offentlige tar kostnadene med å tilrettelegge for renovasjon, toaletter, brygger og fortøyningsopplegg.

av admin, publisert 6. august 2007 | Skriv ut siden