Ved utgangen av 2006 var det registrert 64,2 prosent private bredbåndsabonnementer per 100 husholdninger i Vest-Agder. Det er det høyeste antallet i landet. For landet som helhet var det 55,7 private abonnementer per 100 hustander ved årsskiftet. Vest-Agder var også det fylket som hadde størst vekst i antall abonnementer fra 2005 til 2006 med en vekst det året på hele 56,9 prosent. Også Aust-Agder ligger høyt med 56,3 abonnementer per 100 hustander. Det er Statistisk Sentralbyrå som i dag har offentliggjort statistikken.

I juni ble det klart at Agder blir den første regionen i Norge som garanterer å levere bredbånd til alle innen utgangen av neste år. TDC Song er tildelt oppdraget med denDDA logo storstilte utbyggingen. Digitale DistriktsAgder (DDA) skal sikre samtlige innbyggere på Agder et tilbud om bredbånd. Prosjektet er et felles løft som er gjort mulig fordi Vest- og Aust-Agder fylkeskommuner, 30 kommuner og Staten har samlet kreftene. Det unike samarbeidet på Agder arter seg som en felles innkjøpsordning. Dermed får samtlige husstander tilbud om bredbånd til priser som ellers bare er mulig i de mest tettbygde områdene av landet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 7. august 2007 | Skriv ut siden