I 2002 var det registrert 8871 foretak i Vest-Agder. I 2007 er tilsvarende antall 11040. Det innebærer en økning på 24,5 prosent i løpet av femårsperioden. Fra i fjor til i år ligger veksten på henimot sju prosent. På landsplan har økningen i gjennomsnitt for alle fylker ligget på 18,3 prosent i løpet av femårsperioden.
Ellers viser statistikken at det har vært en svært positiv utvikling i spesielt sør-vest-Norge. Fylkene Vest-Agder. Rogaland og Hordaland har alle tre over 22 prosent vekst. Nabofylket i øst Aust-Agder har også positiv utvikling over landsgjennomsnittet med en økning på 19,2 prosent i fortaksetableringer fra 2002 til 2007.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. august 2007 | Skriv ut siden